Thông tư 07/2017/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 07/2017/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 07/2017/TT-BTTTT quy định về Mã bưu chính quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 07/2017/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn Ngày ban hành: 23/06/2017 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 07/2017/TT-BTTTT quy định về Mã bưu chính quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ MÃ BƯU CHÍNH QUỐC GIA
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia
  • Điều 4. Nguyên tắc xây dựng Mã bưu chính quốc gia
  • Điều 5. Cấu trúc Mã bưu chính quốc gia
  • Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Mã bưu chính quốc gia
  • Điều 7. Tổ chức thực hiện
  • Điều 8. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 07/2017/TT-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 07/2017/TT-BTTTT

Phân tích chính sách về Thông tư 07/2017/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 07/2017/TT-BTTTT

Đang cập nhật