Thông tư 12/2017/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 12/2017/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 12/2017/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 17/2011/TT-BTTTT về Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 12/2017/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn Ngày ban hành: 23/06/2017 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 12/2017/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 17/2011/TT-BTTTT về Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 17/2011/TT-BTTTT NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2011 CỦA ...
  • Điều 1. Sửa đổi mục Ghi chú (1) tại Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định ...
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Điều 3. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 12/2017/TT-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 12/2017/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 12/2017/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 12/2017/TT-BTTTT

Đang cập nhật