Quyết định 819/QĐ-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 819/QĐ-BKHCN

Tiêu đề: Quyết định 819/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Số hiệu: 819/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Phạm Đại Dương Ngày ban hành: 17/04/2017 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 819/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG ...
  • Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 371/QĐ-BKHCN ngày ...
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các ...
  • THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 819/QĐ-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 819/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 819/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 819/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 819/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật