Quyết định 1038/QĐ-BCA-V19

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1038/QĐ-BCA-V19

Tiêu đề: Quyết định 1038/QĐ-BCA-V19 năm 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo do Bộ Công an ban hành Số hiệu: 1038/QĐ-BCA-V19 Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Lê Quý Vương Ngày ban hành: 05/04/2017 Lĩnh vực: Tôn giáo, tín ngưỡng, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 1038/QĐ-BCA-V19 năm 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo do Bộ Công an ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Các đồng chí Tổng cục trưởng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ...
 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG
 • 1. Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật ...
 • 2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an đề xuất ban hành, ban hành theo thẩm ...
 • 3. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật tín ngưỡng ...
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1038/QĐ-BCA-V19 để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1038/QĐ-BCA-V19

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1038/QĐ-BCA-V19

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1038/QĐ-BCA-V19

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1038/QĐ-BCA-V19

Đang cập nhật