Chỉ thị 30/CT-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 30/CT-TTg

Tiêu đề: Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2017 về tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 30/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 05/07/2017 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2017 về tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
  • 1. Bộ Công Thương
  • 2. Bộ Quốc phòng
  • 3. Bộ Công an
  • 4. Các Bộ, ngành có liên quan
  • 5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  • 6. Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Quốc phòng, Công an và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 30/CT-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Chỉ thị 30/CT-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 30/CT-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 30/CT-TTg

Đang cập nhật