Quyết định 547/QĐ-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 547/QĐ-BXD

Tiêu đề: Quyết định 547/QĐ-BXD năm 2017 Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 547/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Hồng Hà Ngày ban hành: 19/06/2017 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 547/QĐ-BXD năm 2017 Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng các đơn ...
 • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT NAM
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
 • 1. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN
 • 2. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN, ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA
 • 3. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC TRONG TOÀN NGÀNH
 • 4. TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH XÂY DỰNG
 • 5. TỔNG KẾT, RÚT KINH NGHIỆM
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 547/QĐ-BXD để xử lý:

Tin tức về Quyết định 547/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 547/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 547/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 547/QĐ-BXD

Đang cập nhật