Nghị định 67/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 67/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy lợi Số hiệu: 67/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 14/05/2018 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy lợi

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỦY LỢI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi đ
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II PHÂN LOẠI VÀ PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
 • Điều 4. Phân loại công trình thủy lợi
 • Điều 5. Phân cấp công trình thủy lợi
 • Chương III QUY ĐỊNH VỀ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
 • Điều 6. Yêu cầu chung đối với tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi
 • Điều 7. Yêu cầu về các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ của doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi
 • Điều 8. Yêu cầu về năng lực tối thiểu đối với tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước
 • Điều 9. Yêu cầu về năng lực tối thiểu đối với tổ chức, cá nhân khai thác trạm bơm điện cố định
 • Điều 10. Yêu cầu về năng lực tối thiểu đối với tổ chức, cá nhân khai thác cống đầu mối, hệ thống dẫn ...
 • Điều 11. Đào tạo về quản lý, khai thác công trình thủy lợi
 • Điều 12. Trách nhiệm tuân thủ yêu cầu năng lực trong khai thác công trình thủy lợi
 • Chương IV CẤP GIẤY PHÉP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
 • Điều 13. Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
 • Điều 14. Nguyên tắc cấp phép
 • Điều 15. Căn cứ cấp phép
 • Điều 16. Thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, đ
 • Điều 17. Cơ quan tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép
 • Điều 18. Thời hạn của giấy phép
 • Điều 19. Nội dung giấy phép
 • Điều 20. Điều chỉnh nội dung giấy phép
 • Điều 21. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép
 • Điều 22. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy định tại các Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 8, Khoản 10 Điều ...
 • Điều 23. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy định tại Khoản 4 Điều 13 Nghị định này
 • Điều 24. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy định tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định này
 • Điều 25. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy định tại Khoản 6 Điều 13 Nghị định này
 • Điều 26. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy định tại Khoản 7 Điều 13 Nghị định này
 • Điều 27. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy định tại Khoản 9 Điều 13 Nghị định này
 • Điều 28. Hồ sơ đề nghị gia hạn, đ
 • Điều 29. Trình tự, thủ tục cấp gia hạn, Điều chỉnh nội dung giấy phép
 • Điều 30. Cấp lại giấy phép
 • Điều 31. Quyền của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép
 • Điều 32. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép
 • Điều 33. Đình chỉ hiệu lực của giấy phép
 • Điều 34. Thu hồi giấy phép
 • Điều 35. Kiểm tra, thanh tra
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 36. Hiệu lực thi hành
 • Điều 37. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 38. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC QUAN TRỌNG ĐẶC BIỆT
 • PHỤ LỤC II BẢNG PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
 • PHỤ LỤC III GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP CHO CÁC PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
 • Mẫu số 01 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
 • Mẫu số 02 ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG) GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 67/2018/NĐ-CP để xử lý: