Thông tư 02/2017/TT-TANDTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 02/2017/TT-TANDTC

Tiêu đề: Thông tư 02/2017/TT-TANDTC về Quy chế tổ chức phiên tòa do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 02/2017/TT-TANDTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Hòa Bình Ngày ban hành: 28/07/2017 Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Thông tư 02/2017/TT-TANDTC về Quy chế tổ chức phiên tòa do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC PHIÊN TÒA
 • Điều 1. Ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Tổ chức thực hiện
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC PHIÊN TÒA
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc tổ chức phiên tòa
 • Điều 3. Nội quy phòng xử án
 • Điều 4. Việc bảo vệ phiên tòa và thực hiện các quyết định của Chủ tọa phiên tòa, Hội đồng xét xử
 • Điều 5. Việc niêm yết Bảng nội quy phòng xử án
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 02/2017/TT-TANDTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 02/2017/TT-TANDTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 02/2017/TT-TANDTC

Đang cập nhật