Văn bản khác 473/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 473/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 473/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án Đổi mới phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trong nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020 Số hiệu: 473/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lê Văn Nưng Ngày ban hành: 16/08/2017 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Kế hoạch 473/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án Đổi mới phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trong nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020

 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP THEO QUYẾT ĐỊNH ...
 • I. Căn cứ xây dựng kế hoạch
 • II. Đối tượng, mục tiêu
 • III. Nội dung:
 • IV. Kinh phí và nguồn thực hiện:
 • V. Tổ chức thực hiện
 • Biểu HTX-01 DỰ TOÁN KINH PHÍ Kế hoạch thực hiện Đề án Đổi mới phát triển HTX, THT trong nông nghiệp Tỉnh ...
 • Biểu HTX - 02 TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ
 • Biểu HTX - 03 DỰ TOÁN KINH PHÍ Kế hoạch thực hiện Đề án Đổi mới phát triển HTX, THT trong nông nghiệp ...
 • Phụ lục 01-H DỰ TOÁN KINH PHÍ MỘT LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÝ HTX, THT
 • Phụ lục 01-T DỰ TOÁN KINH PHÍ MỘT LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÝ HTX, THT
 • Phụ lục 02 DỰ TOÁN KINH PHÍ MỘT LỚP TẬP HUẤN TỐT
 • Phụ lục 03 DỰ TOÁN KINH PHÍ MỘT LỚP ĐÀO TẠO QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH, KIỂM SOÁT HỢP TÁC XÃ
 • Phụ lục 04 DỰ TOÁN KINH PHÍ TƯ VẤN, HỖ TRỢ MỘT HỢP TÁC XÃ
 • Phụ lục 05 DỰ TOÁN KINH PHÍ MỘT ĐỢT THANH TRA, KIỂM TRA HTX, THT
 • Phụ lục 06 HỘI NGHỊ
 • Phụ lục 06.1 DỰ TOÁN KINH PHÍ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI PHỔ BIẾN CHỦ TRƯƠNG, NGHỊ QUYẾT CHO CÁN BỘ
 • Phụ lục 06 DỰ TOÁN KINH PHÍ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO
 • Phụ lục 07 CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ
 • Phụ lục 07.1 HỖ TRỢ ĐÀO TẠO
 • Phụ lục 07.2 HỖ TRỢ TRẢ LƯƠNG CÁN BỘ TRẺ CÓ TRÌNH ĐỘ VỀ HTX
 • Phụ lục 07.3 HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
 • Phụ lục 07.4 HỖ TRỢ KHÁC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 473/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 473/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 473/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 473/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 473/KH-UBND

Đang cập nhật