Quyết định 1331/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1331/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1331/QĐ-TTg năm 2017 chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Nhi đồng của Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Bộ Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1331/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh Ngày ban hành: 09/09/2017 Lĩnh vực:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1331/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 1331/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1331/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1331/QĐ-TTg

Đang cập nhật