Quyết định 41/2017/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 41/2017/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 41/2017/QĐ-TTg quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 41/2017/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 15/09/2017 Lĩnh vực: Tài chính, Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 41/2017/QĐ-TTg quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐIỀU CHUYỂN CÔNG TRÌNH ĐIỆN ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG VỐN NHÀ NƯỚC SANG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện
 • Điều 5. Thực hiện bàn giao, tiếp nhận công trình điện
 • Điều 6. Hồ sơ bàn giao, tiếp nhận công trình điện
 • Điều 7. Trách nhiệm của Bên giao và Bên nhận
 • Điều 8. Xác định giá trị công trình điện giao, nhận
 • Điều 9. Xử lý các khoản chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao, tiếp nhận tài sản
 • Điều 10. Phương thức điều chuyển công trình điện
 • Điều 11. Xử lý đất gắn liền với công trình điện được bàn giao
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành và xử lý chuyển tiếp
 • Điều 13. Trách nhiệm thi hành
 • Mẫu số 01a DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐIỆN ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG VỐN NHÀ NƯỚC
 • Mẫu số 01b DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐIỆN ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG VỐN NHÀ NƯỚC
 • Mẫu số 02 BIÊN BẢN KIỂM KÊ, XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÔNG TRÌNH ĐIỆN
 • Phụ lục DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐIỆN ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG VỐN NHÀ NƯỚC
 • Mẫu số 03 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn ...
 • Mẫu số 04 BIÊN BẢN GIAO, TIẾP NHẬN CÔNG TRÌNH ĐIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 41/2017/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 41/2017/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 41/2017/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 41/2017/QĐ-TTg

Đang cập nhật