Quyết định 1325/QĐ-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1325/QĐ-BGDĐT

Tiêu đề: Quyết định 1325/QĐ-BGDĐT năm 2016 đính chính Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT về quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 1325/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa Ngày ban hành: 25/04/2016 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 1325/QĐ-BGDĐT năm 2016 đính chính Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT về quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 10/2016/TT-BGDĐT NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ ...
  • Điều 1. Đính chính của Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ban ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1325/QĐ-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1325/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1325/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1325/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1325/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật