Quyết định 3824/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3824/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 3824/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án “Đổi mới và phát triển hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai” Số hiệu: 3824/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Thanh Dương Ngày ban hành: 31/08/2017 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 3824/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án “Đổi mới và phát triển hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai”

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC KINH TẾ HỢP TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP ...
 • Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp ...
 • I. Mục tiêu
 • 1. Mục tiêu chung
 • 2. Mục tiêu cụ thể
 • II. Nhiệm vụ và giải pháp đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông ...
 • 1. Nhiệm vụ
 • 2. Giải pháp
 • 2. Các đơn vị liên quan
 • 3. Đề nghị các tổ chức đoàn thể
 • 4. UBND các huyện, thành phố
 • Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và ...
 • NHU CẦU HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC KTHT GIAI ĐOẠN 2017-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3824/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3824/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3824/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3824/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3824/QĐ-UBND

Đang cập nhật