Văn bản khác 2801/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 2801/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 2801/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Điện Biên ban hành Số hiệu: 2801/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lê Văn Quý Ngày ban hành: 26/09/2017 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Kế hoạch 2801/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Điện Biên ban hành

  • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH QUỐC GIA ĐIỆN BIỆN PHỦ - PÁ KHOANG ...
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • 1. Mục đích
  • 2. Yêu cầu
  • II. NỘI DUNG
  • 1. Mục tiêu
  • 2. Kế hoạch thực hiện
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • BIỂU CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH QUỐC GIA ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 2801/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 2801/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 2801/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 2801/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 2801/KH-UBND

Đang cập nhật