Văn bản khác 147/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 147/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 147/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ nay đến năm 2020 Số hiệu: 147/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Hồ Tiến Thiệu Ngày ban hành: 17/08/2017 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Kế hoạch 147/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ nay đến năm 2020

  • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020
  • I. MỤC TIÊU
  • II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
  • III. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
  • IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
  • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 147/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 147/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 147/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 147/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 147/KH-UBND

Đang cập nhật