Thông tư 108/2017/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 108/2017/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 108/2017/TT-BTC về sửa đổi Điều 3 Thông tư 187/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 108/2017/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 16/10/2017 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 108/2017/TT-BTC về sửa đổi Điều 3 Thông tư 187/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 3 THÔNG TƯ SỐ 187/2016/TT-BTC NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung ngày 08 tháng 11 năm 2016 như sau:
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 108/2017/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 108/2017/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 108/2017/TT-BTC

Đang cập nhật