Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT về quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 27/2017/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa Ngày ban hành: 08/11/2017 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT về quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CỬ GIÁO VIÊN LÀM TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Tiêu chuẩn của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội
  • Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội
  • Điều 4. Cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội
  • Điều 5. Thời hạn giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội
  • Điều 6. Hiệu lực thi hành
  • Điều 7. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT để xử lý: