Quyết định 2317/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2317/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2317/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Số hiệu: 2317/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Đồng Văn Thanh Ngày ban hành: 29/12/2016 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Quyết định 2317/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa ...
 • Điều 2 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Kế hoạch ...
 • QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nội dung phối hợp
 • Điều 4. Nguyên tắc phối hợp
 • Điều 5. Phương thức phối hợp
 • Chương II TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN PHỐI HỢP
 • Điều 6. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
 • Điều 7. Phối hợp hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến lao động nước ngoài
 • Điều 8. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý và sử ...
 • Điều 9. Phối hợp trong công tác quản lý lao động nước ngoài
 • Điều 10. Phối hợp báo cáo, đánh giá, cung cấp thông tin giữa các cơ quan, tổ chức về tình hình quản lý ...
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2317/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2317/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2317/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2317/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2317/QĐ-UBND

Đang cập nhật