Thông tư 41/2017/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 41/2017/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 41/2017/TT-BYT về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành Số hiệu: 41/2017/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Phạm Lê Tuấn Ngày ban hành: 09/11/2017 Lĩnh vực: Y tế - dược, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư 41/2017/TT-BYT về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

  • THÔNG TƯ BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH, LIÊN TỊCH BAN HÀNH
  • Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
  • II. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ một phần
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 41/2017/TT-BYT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 41/2017/TT-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 41/2017/TT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 41/2017/TT-BYT

Đang cập nhật