Quyết định 2555/QĐ-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2555/QĐ-BTNMT

Tiêu đề: Quyết định 2555/QĐ-BTNMT năm 2017 về công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Số hiệu: 2555/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Hồng Hà Ngày ban hành: 20/10/2017 Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 2555/QĐ-BTNMT năm 2017 về công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ...
  • Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Thủ trưởng ...
  • THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN ...
  • I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH
  • II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
  • III. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
  • IV. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2555/QĐ-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2555/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2555/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2555/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2555/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật