Thông tư 30/2017/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 30/2017/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 30/2017/TT-BGDĐT về Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 30/2017/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa Ngày ban hành: 05/12/2017 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 30/2017/TT-BGDĐT về Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN DỰ BỊ ĐẠI HỌC
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên dự bị đại học
 • Chương II TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN DỰ BỊ ĐẠI HỌC
 • Điều 3. Giáo viên dự bị đại học hạng I
 • Điều 4. Giáo viên dự bị đại học hạng II
 • Điều 5. Giáo viên dự bị đại học hạng III
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 7. Tổ chức thực hiện
 • Điều 8. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 30/2017/TT-BGDĐT để xử lý: