Quyết định 2571/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2571/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 2571/QĐ-BTP năm 2017 về công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp Số hiệu: 2571/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Trần Tiến Dũng Ngày ban hành: 14/12/2017 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 2571/QĐ-BTP năm 2017 về công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC PHẠM ...
 • Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Thủ trưởng ...
 • PHỤ LỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ ...
 • Phần I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng ...
 • Phần II. Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ ...
 • A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương
 • 1. Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá
 • 2. Thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá
 • 3. Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá
 • B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
 • 1. Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên
 • 2. Thủ tục thu hồi Thẻ đấu giá viên
 • 3. Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên
 • 4. Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
 • 5. Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài ...
 • 6. Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài ...
 • 7. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
 • 8. Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
 • 9. Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản
 • 10. Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
 • 11. Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến
 • 12. Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản
 • TP-ĐGTS-01 GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ
 • TP-ĐGTS-02 GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ
 • TP-ĐGTS-03 GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN
 • TP-ĐGTS-04 GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN
 • TP-ĐGTS-05 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • TP-ĐGTS-06 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • TP-ĐGTS-07 GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • TP-ĐGTS-08 GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • TP-ĐGTS-09 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • TP-ĐGTS-14 GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2571/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2571/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2571/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2571/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2571/QĐ-BTP

Đang cập nhật