Nghị quyết 104/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 104/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 104/NQ-HĐND năm 2017 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 do tỉnh Hà Giang ban hành Số hiệu: 104/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Thào Hồng Sơn Ngày ban hành: 08/12/2017 Lĩnh vực: Tài chính
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 104/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 104/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 104/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 104/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 104/NQ-HĐND

Đang cập nhật