Quyết định 06/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 06/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý Ký túc xá sinh viên tập trung thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Số hiệu: 06/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn Ngày ban hành: 08/02/2018 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý Ký túc xá sinh viên tập trung thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN TẬP TRUNG THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý Ký túc xá sinh viên tập trung thuộc sở hữu nhà ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 02 năm 2018 và thay thế Quyết định số ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Chủ ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN TẬP TRUNG THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Đối tượng được thuê phòng ở KTX sinh viên
 • Điều 4. Trình tự, thủ tục cho học sinh, sinh viên thuê KTX sinh viên
 • Điều 5. Tổ chức quản lý vận hành KTX sinh viên
 • Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng
 • Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của sinh viên tại KTX sinh viên
 • Điều 8. Tài chính và tài sản khu KTX sinh viên
 • Điều 9. Những hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng KTX sinh viên
 • Điều 10. Khen thưởng, kỷ luật
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Trách nhiệm của Sở Xây dựng
 • Điều 12. Trách nhiệm của Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng
 • Điều 13. Trách nhiệm của Công an thành phố
 • Điều 14. Trách nhiệm của UBND các quận: Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn
 • Điều 15. Trách nhiệm của các cơ sở đào tạo
 • Điều 16. Sửa đổi, bổ sung Quy chế
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 06/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 06/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 06/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 06/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 06/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật