Quyết định 241/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 241/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 241/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 241/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 23/02/2018 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Ngân hàng, tiền tệ, Chính sách xã hội

Mục lục Quyết định 241/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ CÔNG: THUẾ, ĐIỆN, NƯỚC ...
  • Điều 1. Phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước ...
  • I. MỤC TIÊU
  • II. CÁC GIẢI PHÁP
  • III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
  • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ ...
  • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 241/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 241/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 241/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 241/QĐ-TTg

Đang cập nhật