Văn bản khác 206/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 206/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2017 về phát triển cây dược liệu tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 Số hiệu: 206/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Nguyễn Văn Khánh Ngày ban hành: 08/12/2017 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược

Mục lục Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2017 về phát triển cây dược liệu tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

  • KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY DƯỢC LIỆU TỈNH YÊN BÁI ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
  • I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
  • II. NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
  • 1. Quy mô, địa điểm và các chủng loại phát triển cây dược liệu
  • 2. Các giải pháp thực hiện
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • PHỤ LỤC QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM TRỒNG MỚI CÂY DƯỢC LIỆU ĐẾN NĂM 2020
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 206/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 206/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 206/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 206/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 206/KH-UBND

Đang cập nhật