Quyết định 273/QĐ-TCTHADS

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 273/QĐ-TCTHADS

Tiêu đề: Quyết định 273/QĐ-TCTHADS năm 2017 về quy trình Tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan thi hành án dân sự do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Số hiệu: 273/QĐ-TCTHADS Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tổng cục Thi hành án dân sự Người ký: Hoàng Sỹ Thành Ngày ban hành: 22/02/2017 Lĩnh vực: Dân sự, Thi hành án

Mục lục Quyết định 273/QĐ-TCTHADS năm 2017 về quy trình Tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan thi hành án dân sự do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN TRONG NỘI BỘ CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy trình Tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan thi hành ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực ...
 • QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN TRONG NỘI BỘ CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 • Phần I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Phần II SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN
 • Phần III DIỄN GIẢI CHI TIẾT NỘI DUNG SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN
 • Mục 1. THỤ LÝ THI HÀNH ÁN
 • Mục 2. TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN
 • Mục 3. THẨM TRA, LƯU TRỮ HỒ SƠ THI HÀNH ÁN
 • Phần IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 273/QĐ-TCTHADS để xử lý:

Tin tức về Quyết định 273/QĐ-TCTHADS

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 273/QĐ-TCTHADS

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 273/QĐ-TCTHADS

Án lệ về Quyết định 273/QĐ-TCTHADS

Đang cập nhật