Quyết định 2966/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2966/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2966/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Giang năm 2018 Số hiệu: 2966/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn Ngày ban hành: 29/12/2017 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 2966/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Giang năm 2018

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH HÀ GIANG NĂM 2018
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc ...
 • KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH HÀ GIANG NĂM 2018
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
 • III. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 • IV. NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2018
 • V. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2018
 • VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Biểu số 01 BIỂU TỔNG HỢP NHU CẦU ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CHÍNH TRỊ, CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ NĂM 2018
 • Biểu số 02 BIỂU TỔNG HỢP NHU CẦU BỒI DƯỠNG NĂM 2018
 • Biểu số 03 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2018
 • Biểu số 04 DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG NƯỚC NĂM 2018
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2966/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2966/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2966/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2966/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2966/QĐ-UBND

Đang cập nhật