Quyết định 19/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 19/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 19/QĐ-UBND năm 2018 về công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 do tỉnh Điện Biên ban hành Số hiệu: 19/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lê Thành Đô Ngày ban hành: 08/01/2018 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Quyết định 19/QĐ-UBND năm 2018 về công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 do tỉnh Điện Biên ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016
 • Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 (như biểu chi tiết kèm theo ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng ...
 • Mẫu số 10/CKNG-NSĐP CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016
 • Mẫu số 11/CKNG-NSĐP CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC ...
 • Mẫu số 12/CKNG-NSĐP QUYẾT TOÁN, THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
 • Mẫu số 13/CKNG-NSĐP QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016
 • Mẫu số 14/CKNG-NSĐP QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2016
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 19/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 19/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 19/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 19/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 19/QĐ-UBND

Đang cập nhật