Quyết định 3369/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3369/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 3369/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2021 Số hiệu: 3369/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Lò Minh Hùng Ngày ban hành: 30/12/2017 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 3369/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2021

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KHỐNG CHẾ VÀ TIẾN TỚI LOẠI TRỪ BỆNH DẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN ...
 • Điều 1. Ban hành Kế hoạch khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn ...
 • Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Ủy ban ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài ...
 • KẾ HOẠCH KHỐNG CHẾ VÀ TIẾN TỚI LOẠI TRỪ BỆNH DẠI GIAI ĐOẠN 2018-2021
 • I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
 • II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • III. MỤC TIÊU
 • IV. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 • V. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC 01: DỰ ƯỚC SỐ LƯỢNG ĐÀN CHÓ VÀ SỐ LIỆU VẮC XIN DẠI CHÓ GIAI ĐOẠN 2018-2021
 • PHỤ LỤC 02: SỐ LƯỢNG CHÓ VÀ VẮC XIN DẠI CHÓ NĂM 2018
 • PHỤ LỤC 03: SỐ LƯỢNG CHÓ VÀ VẮC XIN DẠI CHÓ NĂM 2019
 • PHỤ LỤC 04: SỐ LƯỢNG CHÓ VÀ VẮC XIN DẠI CHÓ NĂM 2020
 • PHỤ LỤC 05: SỐ LƯỢNG CHÓ VÀ VẮC XIN DẠI CHÓ NĂM 2021
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3369/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3369/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3369/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3369/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3369/QĐ-UBND

Đang cập nhật