Quyết định 10/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 10/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 10/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2013/QĐ-UBND.VX phê duyệt quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Nghệ An giai đoạn 2012-2020 Số hiệu: 10/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Lê Minh Thông Ngày ban hành: 09/02/2018 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 10/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2013/QĐ-UBND.VX phê duyệt quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Nghệ An giai đoạn 2012-2020

  • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2013/QĐ.UBND.VX PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 06/QĐ-UBND.VX ngày 16/01/2013 về việc phê ...
  • Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2018.
  • PHỤ LỤC 01: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG ĐÊN NĂM HỌC 2020-2021
  • I GIÁO DỤC MẦM NON
  • II GIÁO DỤC TIỂU HỌC
  • III GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
  • IV GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
  • PHỤ LỤC 02: QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 10/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 10/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 10/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 10/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 10/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật