Quyết định 248/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 248/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 248/QĐ-UBND về Kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước trên hệ thống đường giao thông và kiên cố hóa kênh mương nội đồng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Số hiệu: 248/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Khánh Ngày ban hành: 17/01/2018 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Quyết định 248/QĐ-UBND về Kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước trên hệ thống đường giao thông và kiên cố hóa kênh mương nội đồng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC TRÊN HỆ THỐNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước trên hệ thống ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;
 • KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC TRÊN HỆ THỐNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG VÀ KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG ...
 • I. MỤC TIÊU, PHẠM VI ÁP DỤNG
 • II. KHỐI LƯỢNG, QUY MÔ KỸ THUẬT:
 • IV. CƠ CHẾ HỖ TRỢ, KINH PHÍ VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 • PHỤ LỤC 01: TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CƠ CHẾ HỖ TRỢ XI MĂNG NĂM 2018
 • PHỤ LỤC 02: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ XI MĂNG NĂM 2018
 • PHỤ LỤC 03: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LÀM RÃNH THOÁT NƯỚC THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ XI MĂNG NĂM 2018
 • PHỤ LỤC 04: KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG NỘI ĐỒNG THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ XI MĂNG NĂM 2018
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 248/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 248/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 248/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 248/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 248/QĐ-UBND

Đang cập nhật