Quyết định 252/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 252/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 252/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Số hiệu: 252/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Ngọc Sơn Ngày ban hành: 17/01/2018 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 252/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 THỊ XÃ HỒNG LĨNH
 • Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Hồng Lĩnh (kèm Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất ...
 • 1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2018
 • 2. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2018
 • 2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018
 • 3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2018
 • Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này:
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
 • BIỂU 01. DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT PHÂN BỔ TRONG NĂM 2018 CỦA THỊ XÃ HỒNG LĨNH
 • BIỂU 02. KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2018 CỦA THỊ XÃ HỒNG LĨNH
 • BIỂU 03. KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA THỊ XÃ HỒNG LĨNH
 • BIẾU 04. KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2018 CỦA THỊ XÃ HỒNG LĨNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 252/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 252/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 252/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 252/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 252/QĐ-UBND

Đang cập nhật