Quyết định 3927/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3927/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 3927/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Quy hoạch nuôi trồng thủy sản nước ngọt tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020 Số hiệu: 3927/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Lê Đình Sơn Ngày ban hành: 26/12/2012 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 3927/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Quy hoạch nuôi trồng thủy sản nước ngọt tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC NGỌT TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 ...
  • Điều 1: Phê duyệt Quy hoạch nuôi trồng thủy sản nước ngọt tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012 - 2015, định hướng ...
  • I. Mục tiêu phát triển.
  • II. Các giải pháp chủ yếu.
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • 1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  • 2. Các sở, ngành, cơ quan liên quan.
  • 3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3927/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3927/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3927/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3927/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3927/QĐ-UBND

Đang cập nhật