Thông báo 535/TB-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 535/TB-BGDĐT

Tiêu đề: Thông báo 535/TB-BGDĐT năm 2017 về kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại phiên họp lần thứ hai Ban chỉ đạo đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 535/TB-BGDĐT Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Viết Lộc Ngày ban hành: 10/08/2017 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông báo 535/TB-BGDĐT năm 2017 về kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại phiên họp lần thứ hai Ban chỉ đạo đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG PHÙNG XUÂN NHẠ TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ HAI BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ...
  • 1. Đẩy nhanh tiến độ nâng cao năng lực các trường sư phạm
  • 2. Đẩy nhanh tiến độ ban hành các chuẩn nghề nghiệp để làm căn cứ quản lý chất lượng giáo dục, cụ thể ...
  • 3. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các chương trình đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng theo chuẩn
  • 4. Về quy hoạch đội ngũ
  • 5. Về cách thức triển khai
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 535/TB-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Thông báo 535/TB-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 535/TB-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 535/TB-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 535/TB-BGDĐT

Đang cập nhật