Quyết định 06/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 06/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 06/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý, phân cấp sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định Số hiệu: 06/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Ngô Gia Tự Ngày ban hành: 03/04/2018 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 06/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý, phân cấp sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, PHÂN CẤP SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ TRÊN ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý, phân cấp sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2018
 • Điều 3 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành ...
 • QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, PHÂN CẤP SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
 • Điều 4. Nguyên tắc chung về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
 • Điều 5. Quy chuẩn, tiêu chuẩn và dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống trong công trình ...
 • Điều 6. Chủ sở hữu công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Điều 7. Lựa chọn đơn vị quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.
 • Chương II TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHUNG CÔNG ...
 • Điều 8. Trách nhiệm các sở, ban, ngành
 • Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 10. Trách nhiệm và quyền hạn của chủ sở hữu
 • Điều 11. Trách nhiệm và quyền hạn của đơn vị quản lý vận hành
 • Điều 12. Trách nhiệm và quyền của tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng chung
 • Điều 13. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 06/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 06/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 06/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 06/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 06/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật