Thông tư 02/2018/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 02/2018/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 02/2018/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 02/2018/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn Ngày ban hành: 13/04/2018 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 02/2018/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI THÔNG TIN DI ĐỘNG E-UTRA - PHẦN TRUY ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di ...
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ...
 • QCVN 117:2018/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
 • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • 3. PHƯƠNG PHÁP ĐO
 • 4. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • 5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • 6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC A (Quy định) Điều kiện môi trường
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 02/2018/TT-BTTTT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 02/2018/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 02/2018/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 02/2018/TT-BTTTT

Đang cập nhật