Nghị quyết 11/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 11/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2017 phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp quy hoạch năm 2018 do tỉnh Thái Bình ban hành Số hiệu: 11/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Đặng Trọng Thăng Ngày ban hành: 08/12/2017 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2017 phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp quy hoạch năm 2018 do tỉnh Thái Bình ban hành

 • NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG, VỐN SỰ NGHIỆP QUY HOẠCH NĂM 2018
 • Điều 1 Phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2018 với tổng số vốn là: 2.747,346 tỷ đồng, vốn ...
 • Điều 2 Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết
 • Điều 3 Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám ...
 • BIỂU 01 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ (VỐN TRONG NƯỚC) KẾ HOẠCH NĂM 2018
 • BIỂU 02A. CÁC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN NƯỚC NGOÀI (VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC ...
 • BIỂU 02B DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN NƯỚC NGOÀI GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC KẾ HOẠCH ...
 • BIỂU 03 KẾ HOẠCH VỐN ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA VÀ NGO - NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH, NĂM 2018
 • BIỂU 04: DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2018 ...
 • BIỂU 05 DANH MỤC DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHƯA QUYẾT TOÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2018
 • BIỂU 06 DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH TỈNH PHÂN BỔ KẾ HOẠCH NĂM 2018
 • BIỂU 07 DANH MỤC PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN QUY HOẠCH NĂM 2018
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 11/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 11/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 11/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 11/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 11/NQ-HĐND

Đang cập nhật