Quyết định 10/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 10/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 10/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Số hiệu: 10/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Phạm Văn Tân Ngày ban hành: 18/04/2018 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 10/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH, ĐIỀU KIỆN VÀ QUY TRÌNH BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2018 và thay thế Quyết định số 50/2007 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân ...
 • QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH, ĐIỀU KIỆN VÀ QUY TRÌNH BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý
 • Điều 3. Mục đích yêu cầu
 • Điều 4. Trách nhiệm và thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
 • Điều 5. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các chức vụ thuộc lĩnh vực chuyên ngành
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. BỔ NHIỆM
 • Điều 6. Đối với các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 7. Đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương cơ quan đơn vị cấp tỉnh
 • Điều 8. Đối với cấp Trưởng, cấp Phó đơn vị sự nghiệp và tương đương trực thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó ...
 • Điều 9. Quy trình bổ nhiệm
 • Mục 2. BỔ NHIỆM LẠI
 • Điều 10. Đối tượng được xem xét bổ nhiệm lại
 • Điều 11. Điều kiện bổ nhiệm lại
 • Điều 12. Quy trình bổ nhiệm lại
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 14. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 10/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 10/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 10/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 10/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 10/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật