Công văn 1409/TCT-KTNB

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 1409/TCT-KTNB

Tiêu đề: Công văn 1409/TCT-KTNB năm 2018 về giới thiệu điểm mới của Quy chế, Quy trình kiểm tra nội bộ ngành Thuế do Tổng cục Thuế ban hành Số hiệu: 1409/TCT-KTNB Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Ngọc Minh Ngày ban hành: 20/04/2018 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Công văn 1409/TCT-KTNB năm 2018 về giới thiệu điểm mới của Quy chế, Quy trình kiểm tra nội bộ ngành Thuế do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số: 1409/TCT-KTNB V/v giới thiệu các Điểm mới của Quy chế, Quy trình kiểm tra nội bộ ngành Thuế.
  • NỘI DUNG MỚI QUY CHẾ, QUY TRÌNH KIỂM TRA NỘI BỘ
  • I. MỤC TIÊU CƠ BẢN CỦA QUY CHẾ, QUY TRÌNH KTNB BỔ SUNG, SỬA ĐỐI.
  • II. NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA QUY CHẾ, QUY TRÌNH BỔ SUNG, SỬA ĐỔI.
  • 1. Quy chế kiểm tra nội bộ ngành Thuế ban hành kèm theo Quyết định số 188/QĐ-TCT ngày 27/02/2018 của ...
  • 2. Quy trình kiểm tra nội bộ ngành Thuế ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐ-TCT ngày 07/3/2018 của ...
  • 2.1. Về sửa đổi, bổ sung nội dung Quy trình KTNB
  • 2.2. Về nội dung sửa đổi các mẫu biểu của Quy trình KTNB
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 1409/TCT-KTNB để xử lý:

Tin tức về Công văn 1409/TCT-KTNB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 1409/TCT-KTNB

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 1409/TCT-KTNB

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 1409/TCT-KTNB

Đang cập nhật