Thông tư 133/2018/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 133/2018/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 133/2018/TT-BTC hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 133/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 28/12/2018 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Thông tư 133/2018/TT-BTC hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Trình Báo cáo tài chính nhà nước
 • Điều 4. Nguyên tắc lập, yêu cầu đối với thông tin của Báo cáo cung cấp thông tin tài chính, Báo cáo tài ...
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. BÁO CÁO CUNG CẤP THÔNG TIN TÀI CHÍNH
 • Điều 5. Biểu mẫu, nội dung, quy trình lập Báo cáo cung cấp thông tin tài chính
 • Điều 6. Gửi Báo cáo cung cấp thông tin tài chính và thông tin bổ sung để tổng hợp, lập Báo cáo tài chính ...
 • Điều 7. Kiểm tra Báo cáo cung cấp thông tin tài chính
 • Mục 2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
 • Điều 8. Biểu mẫu, nội dung các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính nhà nước
 • Điều 9. Căn cứ lập Báo cáo tài chính nhà nước
 • Điều 10. Trình tự lập Báo cáo tài chính nhà nước
 • Điều 11. Giao dịch nội bộ
 • Điều 12. Kiểm tra Báo cáo tài chính nhà nước
 • Điều 13. Điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính nhà nước
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 14. Hiệu lực thi hành
 • Điều 15. Tổ chức thực hiện
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 133/2018/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 133/2018/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 133/2018/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 133/2018/TT-BTC

Đang cập nhật