Quyết định 14/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 14/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 14/2018/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục quyết định việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, đối tượng khác sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế phối hợp quản lý các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình Số hiệu: 14/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Hữu Hoài Ngày ban hành: 30/05/2018 Lĩnh vực: Tài chính, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 14/2018/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục quyết định việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, đối tượng khác sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế phối hợp quản lý các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH VIỆC RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trình tự, thủ tục quyết định việc ra nước ngoài của ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2018 và thay thế Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp ...
 • QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH VIỆC RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, CÁC ĐỐI TƯỢNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐOÀN RA, CHO PHÉP ĐI NƯỚC NGOÀI VÌ VIỆC RIÊNG VÀ ĐOÀN VÀO
 • Điều 4. Thẩm quyền quyết định đoàn ra và cho phép đi nước ngoài vì việc riêng
 • Điều 5. Thẩm quyền quyết định đoàn vào
 • Chương III TRÌNH TỰ, THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH ĐOÀN RA, CHO PHÉP ĐI NƯỚC NGOÀI VÌ VIỆC RIÊNG VÀ ĐOÀN VÀO
 • Điều 6. Trình tự quyết định đoàn ra
 • Điều 7. Hồ sơ đoàn ra và thời hạn giải quyết
 • Điều 8. Trình tự cho phép đi nước ngoài vì việc riêng
 • Điều 9. Hồ sơ xin phép đi nước ngoài vì việc riêng và thời hạn giải quyết
 • Điều 10. Trình tự quyết định đoàn vào
 • Điều 11. Hồ sơ đoàn vào và thời hạn giải quyết
 • Chương IV CƠ CHẾ PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ ĐOÀN RA, CHO PHÉP ĐI NƯỚC NGOÀI VÌ VIỆC RIÊNG VÀ ĐOÀN VÀO
 • Điều 12. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ
 • Điều 13. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 14. Trách nhiệm của Công an tỉnh
 • Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
 • Điều 16. Trách nhiệm của Sở Tài chính
 • Điều 17. Trách nhiệm của Sở Nội vụ
 • Điều 18. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức đoàn ra, cho phép đi nước ngoài vì việc riêng và đón đoàn vào
 • Điều 19. Trách nhiệm của người được cử hoặc cho phép đi nước ngoài
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 20. Sở Ngoại vụ chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên ...
 • Điều 21. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 14/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 14/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 14/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 14/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 14/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật