Quyết định 26/2018/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 26/2018/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 26/2018/QĐ-TTg về thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 26/2018/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 22/06/2018 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 26/2018/QĐ-TTg về thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH THÍ ĐIỂM THÀNH LẬP ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN ...
  • Điều 1. Thí điểm thành lập và vị trí, chức năng của Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị
  • Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị
  • Điều 4. Thời gian thực hiện thí điểm
  • Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 26/2018/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 26/2018/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 26/2018/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 26/2018/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 26/2018/QĐ-TTg

Đang cập nhật