Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Số hiệu: 20/VBHN-BCT Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Cao Quốc Hưng Ngày ban hành: 18/09/2018 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Hoạt động kinh doanh hàng hóa hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện ...
 • Điều 4. Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
 • Điều 5. Trách nhiệm thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website ...
 • Điều 6. Quản lý hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội
 • Điều 7. Các hình thức của website khuyến mại trực tuyến
 • Chương II THỦ TỤC THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
 • Mục 1. THÔNG BÁO WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG
 • Điều 8.[2] (được bãi bỏ)
 • Điều 9. Quy trình thông báo
 • Điều 10. Xác nhận thông báo
 • Điều 11. Thay đổi, chấm dứt thông tin đã thông báo
 • Điều 12. Cập nhật thông tin thông báo định kỳ
 • Mục 2. ĐĂNG KÝ WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ  THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
 • Điều 13.[3] Đối tượng đăng ký
 • Điều 14. Hồ sơ đăng ký
 • Điều 15. Quy trình đăng ký
 • Điều 16. Xác nhận đăng ký
 • Điều 17. Sửa đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký
 • Điều 18. Hủy bỏ, chấm dứt đăng ký
 • Điều 19. Đăng ký lại đối với website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
 • Điều 20. Nghĩa vụ báo cáo định kỳ của thương nhân, tổ chức đã đăng ký website cung cấp dịch vụ thương ...
 • Chương III THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ TÍN NHIỆM WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
 • Điều 21.[8] (được bãi bỏ)
 • Điều 22. Hồ sơ đăng ký
 • Điều 23. Quy trình đăng ký
 • Điều 24. Xác nhận đăng ký
 • Điều 25. Sửa đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký
 • Điều 26. Hủy bỏ, chấm dứt đăng ký
 • Điều 27. Nghĩa vụ báo cáo định kỳ của thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện ...
 • Chương IV CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
 • Điều 28. Công bố danh sách các website thương mại điện tử đã thực hiện thủ tục thông báo và đăng ký
 • Điều 29. Công bố danh sách các thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử đã ...
 • Điều 30. Công bố danh sách các website thương mại điện tử vi phạm quy định của pháp luật
 • Điều 31. Tiếp nhận thông tin phản ánh và công bố danh sách website thương mại điện tử bị phản ánh về ...
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 32. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 33.[15] Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng ...
 • MẪU TMĐT-1 ĐƠN ĐĂNG KÝ WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
 • MẪU TMĐT-2 ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ TÍN NHIỆM WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT

Đang cập nhật