Quyết định 18/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 18/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 18/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Số hiệu: 18/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Tống Quang Thìn Ngày ban hành: 08/08/2018 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế

Mục lục Quyết định 18/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2018 và thay thế Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Thông tin đối ngoại
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại
 • Điều 4. Kinh phí hoạt động thông tin đối ngoại
 • Chương II HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI
 • Điều 5. Nội dung quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại
 • Điều 6. Nội dung hoạt động thông tin đối ngoại
 • Điều 7. Cung cấp thông tin quảng bá hình ảnh về Ninh Bình
 • Điều 8. Cung cấp thông tin giải thích, làm rõ
 • Điều 9. Hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh Ninh Bình
 • Điều 10. Xuất bản phẩm thông tin đối ngoại
 • Điều 11. Hỗ trợ, hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài
 • Chương III TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông
 • Điều 13. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 14. Trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thể thao
 • Điều 15. Trách nhiệm của Sở Du lịch
 • Điều 16. Trách nhiệm của Công an tỉnh
 • Điều 17. Trách nhiệm của Sở Tài chính
 • Điều 18. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 19. Trách nhiệm của Báo Ninh Bình và Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình
 • Điều 20. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 21. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị khác
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 22. Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế
 • Điều 23. Sửa đổi, bổ sung Quy chế
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 18/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 18/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 18/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 18/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 18/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật