Nghị quyết 66/2018/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 66/2018/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 66/2018/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác; quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Số hiệu: 66/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng Ngày ban hành: 30/10/2018 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 66/2018/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 66/2018/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 66/2018/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 66/2018/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 66/2018/NQ-HĐND

Đang cập nhật