Quyết định 1852/QĐ-KTNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1852/QĐ-KTNN

Tiêu đề: Quyết định 1852/QĐ-KTNN năm 2018 quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Thanh tra Kiểm toán nhà nước Số hiệu: 1852/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Hồ Đức Phớc Ngày ban hành: 07/09/2018 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Quyết định 1852/QĐ-KTNN năm 2018 quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Thanh tra Kiểm toán nhà nước

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MẪU THẺ VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THẺ THANH TRA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Thanh tra Kiểm ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1978/QĐ-KTNN ngày ...
 • Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra Kiểm toán nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc ...
 • QUY ĐỊNH VỀ MẪU THẺ VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THẺ THANH TRA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc chung
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Mẫu thẻ Thanh tra
 • Điều 5. Thẩm quyền, tiêu chuẩn, hình thức cấp thẻ Thanh tra
 • Điều 6. Các trường hợp không được xem xét đề nghị cấp mới, đổi, cấp lại thẻ Thanh tra
 • Điều 7. Cấp mới, đổi thẻ Thanh tra
 • Điều 8. Cấp lại thẻ Thanh tra
 • Điều 9. Thu hồi, tạm đình chỉ sử dụng thẻ Thanh tra
 • Điều 10. Quản lý và sử dụng thẻ Thanh tra
 • Điều 11. Kinh phí làm thẻ Thanh tra
 • Điều 12. Chế độ sử dụng thẻ Thanh tra của Thanh tra viên
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1852/QĐ-KTNN để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 1852/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1852/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1852/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1852/QĐ-KTNN

Đang cập nhật