Dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 sửa đổi do Quốc hội ban hành

Click để xem chi tiết và Tải về Dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 sửa đổi do Quốc hội ban hành

Tiêu đề: Dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 sửa đổi do Quốc hội ban hành Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 10/12/2018 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 sửa đổi do Quốc hội ban hành để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 sửa đổi do Quốc hội ban hành

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 sửa đổi do Quốc hội ban hành

Bình luận về Dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 sửa đổi do Quốc hội ban hành

Đang cập nhật

Án lệ về Dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 sửa đổi do Quốc hội ban hành

Đang cập nhật