Quyết định 08/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 08/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 08/2018/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang Số hiệu: 08/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Thế Giang Ngày ban hành: 05/10/2018 Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 08/2018/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
 • Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, như sau:
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Hiệu lực thi hành
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân ...
 • DANH SÁCH CÁC PHÒNG, KHOA THUỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TUYÊN QUANG Phụ lục số 01
 • DANH SÁCH CÁC PHÒNG, KHOA THUỘC BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN Phụ lục số 02
 • DANH SÁCH CÁC PHÒNG, KHOA THUỘC BỆNH VIỆN SUỐI KHOÁNG MỸ LÂM Phụ lục số 03
 • DANH SÁCH CÁC PHÒNG, KHOA THUỘC BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HƯƠNG SEN Phụ lục số 04
 • DANH SÁCH CÁC PHÒNG, KHOA THUỘC BỆNH VIỆN PHỔI Phụ lục số 05
 • DANH SÁCH CÁC PHÒNG, KHOA THUỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC KIM XUYÊN, HUYỆN SƠN DƯƠNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA ...
 • DANH SÁCH CÁC PHÒNG, KHOA THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN Phụ lục số 07
 • CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN, THÀNH PHỐ Phụ lục số 08
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 08/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 08/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 08/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 08/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 08/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật