Quyết định 2653/QĐ-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2653/QĐ-BGTVT

Tiêu đề: Quyết định 2653/QĐ-BGTVT năm 2018 về Quy chế sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức và viên chức quản lý thuộc Bộ Giao thông vận tải Số hiệu: 2653/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Thể Ngày ban hành: 11/12/2018 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 2653/QĐ-BGTVT năm 2018 về Quy chế sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức và viên chức quản lý thuộc Bộ Giao thông vận tải

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ VIỆC SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CỦA CÁN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, cán bộ, công ...
 • QUY CHẾ VỀ VIỆC SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ VIÊN ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc sử dụng, quản lý hộ chiếu
 • Điều 4. Phân cấp quản lý hộ chiếu
 • Điều 5. Trách nhiệm của người được cấp hộ chiếu
 • Điều 6. Trách nhiệm của đơn vị đầu mối được giao quản lý hộ chiếu
 • Điều 7. Quy trình giao nhận hộ chiếu
 • Điều 8. Cơ chế phối hợp
 • Điều 9. Sửa đổi, bổ sung
 • Mẫu BGTVT-QLHC-1 SỔ THEO DÕI GIAO NHẬN HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ
 • Mẫu BGTVT-QLHC-2 BÁO CÁO TỔNG HỢP LẦN ĐẦU Về tình hình quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
 • Mẫu BGTVT-QLHC-3 BÁO CÁO ĐỊNH KỲ Về tình hình sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2653/QĐ-BGTVT để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 2653/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2653/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2653/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật